Ministerul Finantelor a supus dezbaterii publice normele metodologice pentru aplicarea masurilor legislative instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2012, care includ si reglementarile privind TVA la incasare. Normele aduc clarificari privind persoanele carora li se aplica sistemul; categoriile de persoane impozabile care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013 precum si cele care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu a doua perioada fiscala din anul 2013; determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei.

Sistemul TVA la incasare se aplica numai de catre persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA si care au sediul activitatii economice in Romania. Nu aplica sistemul TVA la incasare persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania dar sunt inregistrate in Romania in scopuri de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal, precum si persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei dar sunt stabilite in Romania prin sediu fix precum sucursale sau alte sedii secundare, fara personalitate juridica.

Persoane excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare

Normele aduc clarificari importante referitoare la persoane excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare, indiferent de cifra de afaceri realizata, respectiv: – neplatitorii de TVA, – persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal, – persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei dar care sunt stabilite in Romania printr-un sediul fix fara personalitate juridica, cum sunt sucursalele, – persoanele impozabile nestabilite in Romania dar care sunt inregistrate in Romania in scopuri de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal.

Cine aplica TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie ?

Persoana impozabila a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie , daca la aceasta data este inregistrata in scopuri de TVA si nu face parte dintr-un grup fiscal unic. In acest caz, nu se aplica pentru anul prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu se vor lua in considerare operatiunile realizate dupa data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului. Aceste persoane trebuie sa depuna la organele fiscale competente o notificare pana pe data de 25 octombrie 2012 inclusiv din care sa rezulte ca nu au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei.

Cine aplica TVA la incasare incepand cu a doua perioada fiscala ?

Aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul persoana impozabila care se inregistreaza in scopuri de TVA dupa data de 30 septembrie 2012, exclusiv, a carei cifra de afaceri nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei de la momentul inregistrarii in scopuri de TVA pana la finele anului 2012 si care nu face parte dintr-un grup fiscal unic. In acest sens persoana impozabila trebuie sa depuna la organele fiscale competente o notificare pana pe data de 25 ianuarie inclusiv, din care sa rezulte ca nu a depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei.

Determinarea cifrei de afaceri

Determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se realizeaza pe baza datelor raportate in deconturile de TVA, pentru a simplifica atat pentru contribuabili cat si pentru organele fiscale calculul acestei cifre. Poptrivit proiectului de norme metodologice, la determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se au in vedere randurile din decontul de taxa corespunzatoare operatiunilor taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, precum si randurile de regularizari aferente. Nu se ia in calculul cifrei de afaceri valoarea taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor taxabile. In cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire si care se nregistreaza in scopuri de TVA nu sunt luate in calculul cifrei de afaceri livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in perioada in care persoana impozabila nu a avut un cod de inregistrare in scopuri de TVA.